13. 11. 2011

Atlantida

Příběh Atlantidy

Atlantida je mýtický ostrovní kontinent, obývaný nesmírně vyspělou civilizací již od roku 9600 př.n.l. Ostrov potkala ničivá katastrofa a během jednoho dne se po něm slehla zem. Přestože existence Atlantidy nebo jejích obyvatel nebyla nikdy potvrzena, dodnes se vedou dohady o její možné poloze.

První zmínky o tomto záhadném kontinentu uvádí filozof Platón ve svých spisech Timaios a Kritias v roce 360 př.n.l. Je to zároveň jediný zdroj informací, který pramení z vyprávění Platonova předka, řeckého politika Solóna. Ten údajně narazil na Atlantidu při své cestě do Egypta, kde mu tamní kněz ukázal překlad Atlantských dějin.

Podle Platóna se Atlantida nacházela za Gibraltarským průlivem (při tehdejší neznalosti tvaru Země to ale může znamenat takřka kdekoliv, od Gibraltaru až po Indii) a měla rozlohu zhruba dnešního Turecka s Lybií dohromady. Tento ostrov byl sídlem boha Poseidóna, který se zamiloval do smrtelnice Kleitó, a splodil s ní pět dvojčat, celkem tedy deset synů. Název Atlantida je odvozen od jména nejstaršího syna Atla. Poseidón postavil na kopci kousek od středu ostrova obydlí, které obklopovaly tři kruhové vodní příkopy. Rozdělil ostrov na deset částí , každému ze svých sýnu přiřadil jednu z nich. Atlas byl jmenován králem a převzal správu nad centrální částí. Na vrcholku kopce byl postaven Poseidónův chrám, kde byla umístěná obří zlatá socha Poseidóna jedoucím v kočáře taženým šesti okřídlenými koňmi. V chrámu se obyvatelé scházeli nejen aby uctívali boha, ale také zde diskutovali o politice a právu. Skrz kruhové kanály byl vykopán příkop, aby kruhy mohly sloužit jako přístav.


Hlavní město Atlantidy velmi rychle vzkvétalo a s ním i atlantská civilizace. Ostrov byl velmi bohatý na nerostné suroviny a stejně tak i přírodu. Nacházelo se zde mnoho druhů zvířat a několik vegetačních pásem. Na severu se tyčily obrovské hory obklopené jezery, řekami a loukami. Po mnoho generací žili obyvatelé jednoduchým a spořádaným životem. Ale pomalu se díky moci a chamtivosti stávali čím dál zkaženější. Zeus tomu už dál nemohl přihlížet a rozhodl se pro krutý trest. Na Atlantidu seslal mohutné zemětřesení, po kterém se po ní slehla zem.


Atlantida a Tomb Raider

Tento bájný kontinent provází Laru již od samého začátku. Nicméně příběh o původu Atlantidy je ve hře vykládán jinak.

Vše začíná miliony let zpátky, kdy vyvinutá lidská civilizace navštívila Zemi a rozhodla se zde usadit. Osídlila obrovský kontinent rozkládající se mezi Amerikou a Austrálií, který byl pojmenován Atlantida. (Před milióny let byla Amerika a Austrálie mnohem dál od sebe než jsou dnes.) Atlanťané zde založili jádro lidské civilizace, odkud se postupně rozšiřovala do celého světa. V té době obýval Zemi člověk neandrtálský, který se ovšem nové rase nemohl rovnat, a proto byl postupně vyhuben.


Atlanťan
Atlanťané se dělili do dvou sociálních vrstev, na Kněžstvo a Lid. Kněžstvo byla šlechta geneticky vylepšených mužů a žen, oplývajících mocnými silami, kterými se takřka vyrovnali bohům. Nebyli nesmrtelní, ale mohli žít až 200 let. Zato Lid se schopnostmi nijak nelišil od dnešní lidské rasy, a proto tak snadno podlehl katastrofě, která Atlantidu později potkala.


Triumvirát
Původní Atlantská společnost byla ovládána triumvirátem Kněžích, Qualopecem, Tihocanem a Natlou. Každý z nich vlastnil jednu část atlantského Potomka, mocného zařízení neznámého původu. Natla ale chtěla Potomka získat pro sebe, a tak se pokusila své bratry zabít. To se jí ovšem nepovedlo a vyprovokovala tím válku. Natla byla zadržena a odsouzena na věky kryogenním zmražením.


Odsouzení Natly
Atlantidu ovšem potkala pohroma, kontinent byl zasažen meteoritem a potopil se pod náporem velkých záplav. Qualopec po pohromě přesídlil do Jižní Ameriky, Tihocan do Řecka, kde každý založil novou civilizaci.

Levely odehrávající se v Atlantidě - Tomb Raider 1: Natla's Mines, Atlantis, The Great Pyramid

3 komentáře:

 1. Máš to výborně sepsané :))
  Pravda, v TR udělali legendu o Atlantidě trošku jinak, ale většina z nás ví, jak to ve skutečnosti bylo a navíc to ve hře bylo pěkně zakomponované.
  Akorát teda jestli existovala skutečná Atlantida, to se nikdy nedozvíme. Stejně tak to bude za tisíc let, až se Lara Croft přestane vyrábět a historikové budou též přemítat, jestli tato legendární žena, která se stala vzorem tolika dívkám, byla doopravdy skutečná či nikoliv :)) To je stejné jako s Atlantidou - není jasné, zda Platón Atlantidu popisoval jen jako "ideální místo lidstva", tedy vzorové místo, podle kterého by se měli všichni inspirovat, nebo jestli ji Solón kdysi skutečně navštívil...

  OdpovědětVymazat
 2. No je pravděpodobné, že by tak vyspělá civilizace měla s ostatními obchodovat, a tím pádem by o ní vědělo víc než tři lidé a bylo o ní více záznamů. Někde jsem četla, že ve starověku se pověstí o Atlantidě nikdo nevzrušoval, až s nástupem 20. století (a sci-fi) se o ni lidé začali zajímat. Neboť dnešní znuděný člověk se prostě nechce smířit s tím, že je život na Zemi tak obyčejný, a rád se chytne každé přiležitosti vytvořit z něčeho záhadu. Nebo si jí aspoň zahrát ;-)

  OdpovědětVymazat
 3. Přesně tak :)) Pro dnešek je to atraktivní téma, ale to, že o tom nikdo ve středověku a ve starověku nevzrušoval, asi má svůj důvod :))

  OdpovědětVymazat